Mr. Hankey's blog

Zelena čistka Podsused 2017

Na Dan planeta Zemlje 22. travnja 2017., BIOM i Sindikat biciklista, uz suradnju udruge EKO-2000, organizirali su akciju čišćenja divljeg odlagališta otpada u Podsusedu, kod ušća potoka Dôlje u Savu.
Taj dio Save, sjeverno od Podsusedskog mosta, pripada Natura 2000 mreži i važno je područje za vrste i stanišne tipove.

Solarni stup za popravak bicikla - “Recro bike service” postavljen je u Topuskom

– Prije 10-15 dana slali smo ponude turističkim zajednicama i moram reći da su iz zagrebačke, virovitičko-podravske i istarske već zatražili detalje. Naime, u tijeku su dva velika natječaja za projekte cikloturizma pa su tražili troškovnike da ubace i “Recro bike service” u projekte – kaže Kristian dodajući da su interes pokazali i mnogi gradovi, pa i oni iz BiH. U tijeku je zaštita stupa u Državnom zavodu za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Pages